Национален парк „Централен Балкан”    обхваща централните и най-високи части на Стара планина. Паркът  опазва саморегулиращи се екосистеми с изключително биологично разнообразие, редки и застрашени видове и има световно значение за науката и културата.

    Видео Клипове

    Галерия

    Аудио Клипове

    Информационни брошури