Природен парк „Българка“Природен парк „Българка” обхваща частта от Стара планина, разположена южно от Габрово и Трявна. Защитената територия е създадена, за да опазва, възстановява и подържа буковите екосистеми и ландшафти, характерни за централната част на планината с типичната флора, фауна и културно-историческо богатство.

На територията на парка, в услуга на посетителите, са обособени и се поддържат пешеходни туристически маршрути, екопътеки, места за бивакуване, за палене на огън, кътове за почивка и погледни места. Подходящи и за деца са тематичните и образователни маршрути и класните стаи на открито, които помагат да се открие природата по естествен и вълнуващ начин.

Видео Клипове

Галерия

Аудио Клипове

Информационни брошури