Въжен парк "Приключенски остров"


Въженият парк „Приключенският остров” се намира на брега, където реките Дряновска и Андъка събират водите си. Представлява система от различно построени „мостове”, които свързват по-голяма или по-малка група дървета. Отделните елементи отстоят от земята на 1 – 7 м. в зависимост от степента на трудност. Движението по целия участък става с помощта на инструктор и екипировка. 

 

Детска въжена градина (жълт етап) – пригодена за деца и възрастни, с 8-12 елемента отстоящи на 1 до 3 м. от земята. Преминаване на целия участък – 20-30 мин. 

 

Основна въжена градина – пригодена за деца и възрастни, които са високи над 1,60 м. с два етапа на преминаване (червен и син, които са с различна трудност), между 15 и 20 елемента. 
Преминаване на целия участък – 30-45 мин.

 

Контакти:
Сдружение Туристическо Дружество "Бачо Киро" 
гр. Дряново, обл. Габровска, п.к. 5370
ул. "Стефан Стамболов" № 7 п.к. 14 
Тел. 0676/ 7 -23-32; 
GSM 0889 618914; 0887 080993
e-mail: bacho_kiro2@abv.bg
www.tdbachokiro.com

Видео Клипове

Галерия

Аудио Клипове

Информационни брошури