Природен резерват „Пеещи скали”


Природен резерват „Пеещи скали” е разположен в НП „Централен Балкан“, на територията на община Севлиево, и е един от деветте строги резервата на парка. Резерватът опазва над 150 годишни букови гори и интересни скални образувания, които при силен вятър издават характерен звук, от където произлиза и интересното име на резервата. 

Видео Клипове

Галерия

Аудио Клипове

Информационни брошури